Ukończono 0%
Prosimy o udzielenie kilku informacji, które chcemy wykorzystać do dalszej pracy. Ankieta jest w całości anonimowa.
* 1. Kiedy ukończyłeś/-aś naszą szkołę?
* 2. Jestem absolwentem / absolwentką ZSRCKP i ukończyłem/-am:
Technikum mechanizacji rolnictwa;
Technikum pojazdów samochodowych;
Technikum ekonomiczne;
Technikum agrobiznesu;
Technikum informatyczne;
Liceum Profilowane;
Liceum ekonomiczne
Liceum agrobiznesu
Zasadnicza Szkoła Zawodowa - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych ;
Zasadnicza Szkoła Zawodowa - mechanik pojazdów samochodowych.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa - wielozawodowa dla młodocianych pracowników
3. Jakie były główne motywy wyboru szkoły ?
Prosimy wskazać najważniejsze motywy, można wskazać kilka..
Uzyskanie kwalifikacji zawodowych, które ułatwiłyby zdobycie pracy
Interesująca oferta kierunkowa;
Uzdolnienia/zainteresowania zgodne z ofertą szkoły;
Dobra opinia szkoły wśród znajomych;
Względna łatwość dostania się do tej szkoły;
Atmosfera panująca w szkole wśród uczniów i nauczycieli;
* 4. Jak ocenia Pan(i) proces dydaktyczny i warunki kształcenia w ZSR CKP?
bardzo dobrzedobrześrednioźlebardzo źle
Przydatność treści programowych przedmiotów ogólnych
Przydatność treści programowych przedmiotów zawodowych
Relacje uczeń – nauczyciel
Jakość bazy dydaktycznej i sal lekcyjnych i sportowych
Możliwość rozwijania swoich zainteresowań w różnego rodzaju kołach
Możliwość skorzystania z pomocy nauczycieli, pedagoga i innych podmiotów w sytuacjach stwarzających trudności dla ucznia
Zapewnienie praktyk zawodowych
Jakość nauczania (umiejętności dydaktyczne kadry)
Doradztwo zawodowe
* 5. Dokończ zdanie: Po ukończeniu szkoły …
Podjąłem/-am naukę na studiach dziennych państwowych;
Podjąłem/-am naukę na studiach dziennych prywatnych;
Podjąłem/-am naukę na studiach zaocznych;
Podjąłem/-am naukę na studiach wieczorowych;
Pracuję na umowę o pracę;
Pracuję na umowę zlecenie,
Pracuję na własny rachunek;
Nie uczę się i nie pracuję;
Poszedłem do wojska;
Wyjechałem/-am za granicę;


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .